அனார் கவிதைகள் (அவுஸ்திரேலிய தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம்)

அவுஸ்திரேலிய தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம் வழங்கும், அனார் கவிதைகள்  இணையவழி காணொளி அரங்கு 04-12-2020 வெள்ளிக்கிழமை சிட்னி/மெல்பன் நேரம் இரவு 8:00 மணி இலங்கை/இந்திய நேரம் பிற்பகல் 2:30 மணி, நடைபெற