அனார் கவிதைகள் (அவுஸ்திரேலிய தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம்)

அவுஸ்திரேலிய தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம் வழங்கும், அனார் கவிதைகள்  இணையவழி காணொளி அரங்கு 04-12-2020 வெள்ளிக்கிழமை சிட்னி/மெல்பன் நேரம் இரவு 8:00 மணி இலங்கை/இந்திய நேரம் பிற்பகல் 2:30 மணி, நடைபெற

காணொளி அரங்கு (அவுஸ்திரேலிய தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம்)

அவுஸ்திரேலிய தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம் வழங்கும், போர்க்கால இலக்கியம் போருக்கு முன்பும்-பின்பும் என்ற தலைப்பில் ஒரு இணையவழி காணொளி அரங்கு இம்மாதம் சனிக்கிழமை இரவு (15-08-2020) சிட்னி-மெல்பேர்ன் நேரம் நடைபெற உள்ளது,தமிழ்